Dongeng Cerita Rakyat Dari Jerman


Dongeng cerita rakyat yang akan di kisahkan pada artikel kali ini adalah berasal dari negara Jerman. Sekedar kilas balik bahwa sebelum menjadi negara besar seperti saat ini, jerman terbagi menjadi dua negara yakni Jerman Barat dan Jerman Timur, dan jauh sebelum ini Negara Jerman juga memiliki banyak cerita atau dongeng yang menarik untu di simak seperti dongeng tentang Gadis berbaju merah dan Bukit Loreley yang akan saya ceritakan pada artikel ini.

Penasaran bagaimana kisahnya?, langsung saja simak dongeng cerita rakyat Jerman berikut ini

Dongeng Cerita Rakyat Dari Jerman

Gadis Berbaju Merah
Dahulu kala, disebuah desa di Jerman, ada seorang gadis kecil yang cantik. Ia suka sekali memakai jubah merah pemberian neneknya. Orang-orang pun memanggilnya Gadis Berjubah Merah. => Lanjutkan membaca

Bukit Loreley
Konon di batu tadi dulu seringkali terlihat duduk seorang gadis cantik yang sedang patah hati. Gadis cantik tadi sering bersenandung sembari membelai rambutnya yang kuning keemasan diterpa cahaya bulan. Penampakan gadis cantik dan suara nyanyiannya inilah yang dianggap sering menyebabkan banyak kapal mengalami kecelakaan dan tenggelam di bagian aliran sungai ini. => Lanjutkan membaca
Sumber http://ceritadandongengrakyat.blogspot.co.id/